روایتی تلخ از روز خاکسپاری علی گلستانه

آیدین آغداشلو، ھنرمند نقاش به مناسبت چھلمین روز از درگذشت علی گلستانه به ھمراه دوستان این نقاش بر سرمزار این ھنرمند حاضر شده بود. او که با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود محل به خاک سپرده شدن علی گلستانه را توصیف کرده بود، این سوال را مطرح کرد که آیا جای بزرگترین نقاش معاصر ایران زیر این توده ی گل انباشته است؟

با گذشت چند روز از انتشار این یادداشت خبرنگار ایسنا به منظور پیگیری این مسئله که آیا محل به خاک سپرده شدن این ھنرمند در شأن جایگاه ھنری اش است یا خیر با حمید شاھرخ تماس گرفت. حمید شاھرخ حقایقی را درباره محل خاکسپاری علی گلستانه روشن کرد.

او گفت طبق سنت سنگ قبر چھلم گذاشته می شود و بیست و پنجم آبان سنگ موقت نصب شد.

چرا طالقان؟

حمید شاھرخ در ادامه به تبیین علت به خاک سپرده شدن علی گلستانه در طالقان پرداخت. او در ھمین رابطه به ایسنا گفت: چند سال پیش علی مرا به باغچه ای که خریده بود و تابستانھا به آنجا میرفت، دعوت کرد. در پیاده روی ھای طولانی ای که داشتیم، نزدیک غروب به گورستان کولچ و تپھ ای رسیدیم که مشرف بر خانه علی بود. او کنار سنگ قبر کوچکی توقف کرد. با پا خاک را کنار زد و گفت اینجا محل دفن مادر ھمسرم است. او خیلی به این خانم علاقه داشت و برایش احترام قائل بود. آنجا علی به من گفت : وقتی مُردم اینجا دفنم کنید.

در شأن علی نیست که در قبر چند طبقه بخوابد
شاھرخ ضمن اشاره به تماس تلفنی آیدین آغداشلو با ھمسر علی گلستانه در روزی که این ھنرمند از دنیا رفت، گفت: خانواده علی دومحل برای خاکسپاری در نظر داشتند. یکی قطعه ھنرمندان بھشت زھرا و یکی قبرستان کولچ طالقان. ھمسر علی تأکید داشت که با توج به خواست خود او، در طالقان به خاک سپرده شود.
شاھرخ اضافه کرد: «در این مکالمه تلفنی استاد آغداشلو محل قطعه ھنرمندان بھشت زھرا را رد می کنند و می گویند که در شأن علی نیست در قبر چند طبقه بخوابد. ایشان دو نقطه دیگر را پیشنھاد کردند. یکی طالقان و یکی محل دفن بیژن الھی. محل دفن آقای الھی دور بود.

علی گلستانه در تنھایی مطلق رفت
شاھرخ ضمن اشاره به این نکته که روز فوت شدن علی گلستانه مصادف با تعطیلی عمومی بود ادامه داد: روز پنجشنبه ھمراه ھمسر و ساسان نصیری نقاش به بھشت زھرا رفتیم. در آخرین مرحله با فرستادن جنازه به گورستان کولچ طالقان مخالفت کردند. فرمانداری طالقان باید مجوز دفن می داد. تا روز شنبه باید صبر می کردیم. شخصی در طالقان که آشنای خانواده بود به خانه فرماندار مراجعه کرد و به لطف فرماندار مجوزدفن صادر شد.
او گفت: ھنگام اقامه نماز میت فقط چھار نفر حضور داشتند . نفر چھارم راننده آژانس بود. علی را به کولج آوردیم. ھفت ھشت نفری آمده بودند. نماینده بھداشت ھم آمد. زمانی که در آمبولانس را باز کردیم تا علی را داخل گور بگذاریم کسی به کمک نیامد. کارگران افغانی که قبر را کنده بودند، از ترس کرونا حاضر به کمک نشدند . پیکر چنین نقاش نابغه ای روی زمین آغشته به خاک رس چسبنده سمج باقی مانده بود. با کمک راننده آمبولانس و غیور مرد جوانی به نام مازیار از آشنایان خانواده او را در گور نھادیم.
حمید شاھرخ ضمن اشاره به این نکته که در زمان کوتاھی خبر فوت علی گلستانه ھمه جا منتشر شده بود، اضافه کرد: آن چھارشنبه ساعت شش و نیم ھفت صبح از بیمارستان خبر رفتن علی را دادند . ساعت ھشت و نیم نھ صبح خبر ھمه جا پخش شد. حدود ساعت دو بعد از ظھر ، گفتند جسد باید در سردخانه بیمارستان شناسایی شود. ھمسر آقای گلستانه قادر به انجام چنین کاری نبود. در این حد فاصل چند ساعته حتی یک نفر به بیمارستان مراجعه نکرد. به دلیل کرونا توقعی نداشتیم کسی به داخل بیمارستان بیاید. اما می شد بیرون بیمارستان حتی از داخل ماشین تسلیتی گفت، دستی تکان داد و رفت. در حد فاصل ورودی بیمارستان تا گیشه اطلاعات، نه تپه پر شیبی بود نه خاک رس چسبنده که تا بالای قوزک پا بیاید وشتک روی ساق شلوار بگذارد .

خانواده گلستانه خواستند تا از طرف آنھا از چھار عزیز بزرگواری که ھمت کردند و برای چھلم او به کولج آمدند، سپاسگزار باشم.
حمید شاھرخ با اشاره به متن آیدین آغداشلو و مقایسه دو گورستان گفت: مجموعه عکس ھا و فیلم ھای من از محل دفن علی گلستانه و بیژن الھی به خوبی نشان می دھد کولج به مراتب زیباتر است. ما به خواست علی تن دادیم.

او سرآخر اضافه کرد: چھلم علی گلستانه، مانند روزی که او را به خاک دامنگیر امانت دادیم، در سکوت و تنھایی و اندوھی گران گذشت. اما چه خوب گذشت.
به یاد دارم ھر سه بار کھ کفن را برای شناسایی از روی صورتش کنار زدند چشمانش باز بود خیره به آسمان، به ابرھا، به کوه ھا و درختان و ھر آنچه که در نقاشی ھایش می بینیم. ھمچنان می خواست نقاشی کند. پس، اجازه ندادیم چشمانش را ببندند. علی با چشمانی باز به خواب ابدی رفت.

به گزارش شهر پنج ، علی گلستانه یکی ازمھم ترین نقاشان معاصر کشور بود کھ در تاریخ ۱۴ مھر ماه به علت اثرات ناشی از ابتلاء به ویروس کرونا دار فانی را وداع گفت و به وصیت خودش در شھر طالقان به خاک سپرده شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا