رشد چک‌های برگشتی در بهمن ماه

به گزارش شهرپنج، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه سال گذشته بیش از ۶.۳ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۶۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۵ و ۱.۴ درصد نسبت به دی‌ماه کاهش دارد.

از سوی دیگر، بیش از ۵.۷ میلیون فقره با ارزشی بالغ بر ۲۳۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۱ و ۲.۵ درصد کاهش دارد. در کنار چک‌های وصولی بیش از ۵۶۷ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۲.۷ و ۷.۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۲ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۳۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران بیش از ۱.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۶۳ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل

علاوه بر این، در بهمن ماه سال گذشته حدود ۵۵۰ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۹ و از نظر ارزش نیز ۹۷.۲ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۵۶ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۳ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور بیش از ۶.۱ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۵.۷ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۴ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۱ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۹ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از بیش از ۵۲۸ هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور، بالغ بر ۲۳۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۲۹۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۴۴.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۵۵.۸ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در بهمن ماه سال گذشته در کـل کشـور حدود ۴۲۸ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۲۹۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۵.۹ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۴۱ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۲۳۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۴ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۳ درصـد)، اصفهان (۹.۵ درصد) و خراسان رضوی (۷.۹ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، ۸۵.۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۹.۵ درصــد)، اصفهان ( ۳.۱ درصد) و خراسان رضوی ( ۲.۵ درصد) وصول شده است.

انتهای پیام/

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا